IŠSILAVINIMAS
  • 1980-1987  Studijos VU medicinos fakultete

  • 1992-1993  Psichiatrijos internatūra

  • 1995-2000  Doktorantūros studijos VU medicinos fakultete

  • 1995-2003  Studijos Olandų psichoanalizės asociacijos ir VU Psichoanalitinės psichoterapijos programoje

  • 1995-2000  Studijos VU individualiosios psichodinaminės psichoterapijos programoje

  • 1999-2004  Grupinės analizės studijos Oslo grupinės psichoterapijos instituto (Norvegija) ir VU programoje

  • 2000-2005  Psichoanalizės studijos Tarptautinės psichoanalizės asociacijos programoje, Amsterdamo psichoanalizės institute

  • 2003-2005 Studijos Amsterdamo psichoanalizės instituto ir KMU psichoterapijos mokytojų ruošimo programoje